Lời bài hát Yêu Mà – Yêu Mà Lyrics

Lời bài hát Yêu Mà – Yêu Mà Lyrics

Yêu mà đau khổ thế này, thì chia tay
Yêu mà không còn tin không còn muốn gần nhau
Yêu mà suy nghĩ suốt ngày, tiếp tục hay thôi
Yêu mà khi găp nhau không thấy muốn gần
Em ơi chia tay thôi, ta đã cố vì nhau bao lần rồi

Ta chia tay thôi, ta cố vì nhau bao lần rồi
Yêu là khi câu chuyện chúng mình là của nhau
Chuyện của em cũng như chuyện của anh
Yêu là san sẻ những điều, từ quá khứ
Rồi nghĩ đến ngày tương lai
Yêu mà không còn những ngày mình cầm tay
Tự động những chiếc hôn nồng say,
Yêu mà qua tận mấy ngày, mình không muốn hỏi nhau điều gì

Em cũng suy nghĩ rất nhiều và phân vân
Còn yêu hay là đang níu giữ
Hay là không thể chấp nhận lời chia tay
Để người khác sẽ làm mọi điều thay
Anh và em bây giờ ta như thế nào?
Tiếp tục không ?
Hay ta dừng lại
Ta có dám cho nhau cơ hội
Gặp người mới và thay đổi cuộc đời
Anh có muốn điều đấy là sự thật
Mình chia tay và không găp lại nữa
Nếu điều đó khiến ta sẽ nhẹ lòng
Em nghĩ mình nên chia tay

Yêu là khi chúng ta nói chia tay
Dù ta nói nhưng tay vẫn giữ lấy
Yêu là khi trái tim chung nhịp đập
Không cần nói cũng thấu hiểu được nhau

Hợp âm bài hát Yêu Mà – Yêu Mà Lyrics

Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Am] [Dm]

Yêu mà đau khổ thế [Bb] này, thì chia [C] tay
[Am] Yêu mà không còn tin không còn [Dm] muốn gần nhau
Yêu mà suy nghĩ suốt [Bb] ngày, tiếp tục hay [C] thôi
[Am] Yêu mà khi găp nhau không [Dm] thấy muốn gần

Em [Bb] ơi chia tay [C] thôi, ta [Am] đã vì nhau bao lần [Dm] rồi
Em [Bb] ơi chia tay [C] thôi, ta [Am] cố vì nhau bao lần [Dm] rồi

Yêu là khi câu chuyện chúng [Bb] mình là của [C] nhau
Chuyện [Am] em cũng như chuyện của [Dm] anh
Yêu là san sẻ những [Bb] điều, từ quá [C] khứ
Rồi [Am] nghĩ đến ngày tương [Dm] lai.

Yêu mà không còn những [Bb] ngày mình cầm [C] tay
Tự động [Am] những chiếc hôn nồng [Dm] say
yêu mà qua tận mấy [Bb] ngày, mình không [C] muốn hỏi [Am] nhau điều gì [Dm]

Nữ hát tone [Bbm]

Em cũng suy nghĩ rất [F#] nhiều rồi phân [Ab] vân
Còn [Fm] yêu hay là đang níu [Bbm] giữ
Hay là không thể [F#] chấp nhận lời chia [Ab] tay
Người [Fm] khác sẽ làm mọi điều [Bbm] thay.

Anh và [F#] em bây giờ ta như thế [Ab] nào?
Tiếp tục [Fm] không ? Hay ta dừng [Bbm] lại
Ta có [F#] dám cho nhau cơ [Ab] hội
Gặp người [Fm] mới và thay đổi cuộc [Bbm] đời

Anh có [F#] muốn điều đấy là sự [Ab] thật
Mình chia [Fm] tay và không găp lại [Bbm] nữa
Nếu điều [F#] đó khiến ta sẽ nhẹ [Ab] lòng
Em [Fm] nghĩ mình nên chia [Bbm] tay

* Yêu là [F#] khi chúng ta nói chia [Ab] tay
Dù ta [Fm] nói nhưng tay vẫn giữ [Bbm] lấy
Yêu là [F#] khi trái tim chung nhịp [Ab] đập
Không cần [Fm] nói cũng thấu hiểu được [Bbm] nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *