Lời bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả – Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả Lyrics

Lời bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả – Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả Lyrics

Ta yêu nhau từ trong lặng thinh, giờ phải xa nhau trong lặng thinh
Không họ cũng chẳng thêm, đợi đến lúc quay mặt lãng quên
Ta yêu nhau chỉ mình ta biết, trời chẳng hay, đất cũng chẳng biết
Không phận cũng chẳng duyên, sao lại tha thiết
Trông như ta là đôi tình nhân, nào mấy khi giống với nhân tình
Nhân tình nào giấu sâu, tận ngõ khuất không dám công nhận
Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải lạ
Chẳng sâu đậm, cũng không phải là phôi pha
Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?
Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ
Tình có lúc thật, đôi lúc không thật
Có nắm em được đâu mà mất
Bước thì ngại mà chậm bước ở lại
Làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài
Vậy ta là ai, ta cố ôm hy vọng cho ai?
Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng
Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng
Là tất cả hoặc không phải gì cả
Phố thênh thang, dòng người bước vội vàng
Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt
Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan
Trông như ta là đôi tình nhân, nào mấy khi giống với tình nhân
Nhân tình nào giấu sâu, tận ngõ khuất không dám công nhận
Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải lạ
Chẳng sâu đậm, cũng không phải là phôi pha
Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?
Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ
Tình có lúc thật, đôi lúc không thật
Có nắm em được đâu mà mất
Bước thì ngại mà chậm bước ở lại
Làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài
Vậy ta là ai, ta cố ôm hy vọng cho ai?
Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng
Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng
Là tất cả hoặc không phải gì cả
Phố thênh thang, dòng người bước vội vàng
Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt
Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan

Hợp âm bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả – Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả Lyrics

[Em] Ta yêu nhau từ trong lặng thinh
Giờ cứ [Bm] xa nhau trong lặng thinh
[C] Không họ cũng [D] chẳng tên
Đợi đến [G] lúc quay mặt là quên

[C] Ta yêu nhau chỉ [D] mình ta biết
Trời [Bm] chẳng hay đất cũng chẳng [Em] biết
[C] Không phận cũng [D] chẳng duyên
Sao lại tha [Em] thiết

[Em] Trông như ta là đôi tình nhân
Mà mấy [Bm] khi giống với tình nhân (nhân tình)
[C] Nhân tình nào giấu [D] sâu
Tận ngõ [G] khuất không dám công nhận

[C] Hững hờ rồi thiết [D] tha
Chẳng [Bm] quen cũng chẳng phải [Em] lạ
[C] Chẳng sâu đậm …Cũng [D] không phải là phôi [Em] pha ….

[Em] Cuối cùng thì mình gọi [Bm] nhau là gì
Là bến [C] đỗ hay là [D] trạm dừng [G] nghỉ
Tình [C] có lúc thật , đôi [D] lúc không thật
Có [Bm] nắm em được đâu mà [Em] mất

[Em]Bước thì ngại, mà [Bm] chậm bước ở lại
Làm [C] người cô đơn với [D] nỗi nhớ đêm [G] dài
Vậy [C] ta là ai, ta cố [D] ôm hy vọng cho [Em] ai

[Em]Chán thì dừng, mập [Bm] mờ thôi thì đừng
[C] Chẳng ai muốn nắm lấy [D] quá khứ lưng [G] chừng
Là tất [Bm] cả, hoặc không phải là gì [Em] cả

[Em] Phố thênh thang, dòng người [Bm] bước vội vàng
[C] Sợ cơn mưa kia đôi [D] khi quá nặng [G] hạt
[Am] Nhìn mưa buồn rơi vỡ [D] tan … vỡ [Em] tan…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *