Lời bài hát Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Nỗi Nhớ Cao Nguyên Lyrics

Lời bài hát Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Nỗi Nhớ Cao Nguyên Lyrics

Rồi đi xa thấy nhớNhớ cao nguyên chờ đợiMây lang thang đại ngànCon suối về đi hoang
Rồi đi xa thấy nhớĐêm cao nguyên lửa trạiĐêm âm thanh của rừngĐêm rượu cần men say
Tôi như say tiếng cồng chiêngTôi như say hương cao nguyên đại ngànTôi như say đất đỏ bazanTôi như say đất trời thênh thang
Rồi đêm trăng thức giấcEm cao nguyên rạng ngờiTôi hoang vu cỏ dạiCon thú về lang thang
Rồi đi xa thấy nhớ Ea H’leoNhớ Ea Súp nhớ Krông Năng hoh
Rồi đi xa thấy nhớNhớ cao nguyên chờ đợiMây lang thang đại ngànCon suối về đi hoang
Rồi đi xa thấy nhớĐêm cao nguyên lửa trạiĐêm âm thanh của rừngĐêm rượu cần men say
Tôi như say tiếng cồng chiêngTôi như say hương cao nguyên đại ngànTôi như say đất đỏ bazanTôi như say đất trời thênh thang
Rồi đêm trăng thức giấuEm cao nguyên rạng ngờiTôi hoang vu cỏ dạiCon thú về lang thang
Rồi đi xa thấy nhớ Ea H’leoNhớ Ea Súp nhớ Krông Năng hohHah hah
Lời bài hát Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Nỗi Nhớ Cao Nguyên Lyrics

Hợp âm bài hát Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Nỗi Nhớ Cao Nguyên Lyrics

Rồi đi xa thấy [G]nhớ
Nhớ cao [Em]nguyên chờ đợi
Mây lang thang [C]đại ngàn
Con suối về [D7]đi hoang
Rồi đi xa [G]thấy nhớ
Đêm cao [Em]nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [C]rừng
Đêm rượu [D7]cần men say
Tôi như say tiếng [G]cồng chiêng
Tôi như say hương [Em]cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất [C]đỏ bazan
Tôi như say đất [D7]trời thênh thang
Rồi đêm trăng thức [G]giấc
Em cao [Em]nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu [C]cỏ dại
Con thú về lang [D7]thang
Rồi đi xa thấy [G]nhớ
Nhớ Ea [Em]Hleo nhớ Ea [C]Sup
Nhớ Krông [D7]Năng oh [G]ho
Tone gốc B: Capo 4
Rồi đi xa thấy [G]nhớ
Nhớ cao [Em]nguyên chờ đợi
Mây lang thang [C]đại ngàn
Con suối về [D7]đi hoang
Rồi đi xa [G]thấy nhớ
Đêm cao [Em]nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [C]rừng
Đêm rượu [D7]cần men say
Tôi như say tiếng [G]cồng chiêng
Tôi như say hương [Em]cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất [C]đỏ bazan
Tôi như say đất [D7]trời thênh thang
Rồi đêm trăng thức [G]giấc
Em cao [Em]nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu [C]cỏ dại
Con thú về lang [D7]thang
Rồi đi xa thấy [G]nhớ
Nhớ Ea [Em]Hleo nhớ Ea [C]Sup
Nhớ Krông [D7]Năng oh [G]ho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *