Lời bài hát Nếu Phải Mất Nhau – Nếu Phải Mất Nhau Lyrics

Lời bài hát Nếu Phải Mất Nhau – Nếu Phải Mất Nhau Lyrics

Thế giới này sẽ xanh hơn
Khi nhìn được thấy mắt em đang cười
Mưa sẽ về, gió sẽ không thôi
Khi vô tình thấy mắt em lệ rơi
Lòng người buồn cảnh có vui đâu
Em đi rồi anh thấy đâu cũng sầu
Vì tình đời buồn lắm em ơi
Trăm ngàn lời hứa vẫn là đầu môi
Nếu như phải mất nhau để trưởng thành
Anh xin nguyện làm đứa trẻ được không
Gặp nhau khó khăn
Hai ta đều biết mà
Cớ sao bây giờ lại nói câu lìa xa
Biết em giờ vấn vương ai kia rồi
Anh xin được làm góc nhỏ tim người thôi
Đủ chỗ cho anh lưu giữ những nụ cười
Và những kỉ niệm ngày chúng ta còn đôi
Thế giới này sẽ xanh hơn
Khi nhìn được thấy mắt em đang cười
Mưa sẽ về, gió sẽ không thôi
Khi vô tình thấy mắt em lệ rơi
Lòng người buồn cảnh có vui đâu
Em đi rồi anh thấy đâu cũng sầu
Vì tình đời buồn lắm em ơi
Trăm ngàn lời hứa vẫn là đầu môi
Nếu như phải mất nhau để trưởng thành
Anh xin nguyện làm đứa trẻ được không
Gặp nhau khó khăn
Hai ta đều biết mà
Cớ sao bây giờ lại nói câu lìa xa
Biết em giờ vấn vương ai kia rồi
Anh xin được làm góc nhỏ tim người thôi
Đủ chỗ cho anh lưu giữ những nụ cười
Và những kỉ niệm ngày chúng ta còn đôi
Nếu như phải mất nhau để trưởng thành
Anh xin nguyện làm đứa trẻ được không
Gặp nhau khó khăn
Hai ta đều biết mà
Cớ sao bây giờ lại nói câu lìa xa
Biết em giờ vấn vương ai kia rồi
Anh xin được làm góc nhỏ tim người thôi
Đủ chỗ cho anh lưu giữ những nụ cười
Và những kỉ niệm ngày chúng ta còn đôi
Đủ chỗ cho anh lưu giữ những nụ cười
Và những kỉ niệm ngày chúng ta còn đôi.

Lời bài hát Nếu Phải Mất Nhau – Nếu Phải Mất Nhau Lyrics

Hợp âm bài hát Nếu Phải Mất Nhau – Nếu Phải Mất Nhau Lyrics

hế giới [Dm]này, sẽ xanh [Gm]hơn khi nhìn được [C]thấy mắt em đang [F]cười
Mưa sẽ [Dm]về, gió sẽ không [Gm]thôi khi vô tình [Am]thấy mắt em lệ [Dm]rơi
Lòng người [Dm]buồn cảnh có vui [Gm]đâu em đi rồi [C]anh thấy đâu cũng [F]sầu
Vì tình [Dm]đời , buồn lắm em [Gm]ơi trăm ngàn lời [Am]hứa vẫn là đầu [Dm]môi .
Nếu như phải [Dm]mất nhau, để trưởng [Gm]thành anh xin nguyện [C]làm đứa trẻ được [F]không
Gặp nhau khó [Gm]khăn, hai ta đều biết [C]mà cớ sao bây [Am]giờ lại nói câu lìa [Dm]xa
Biết em giờ [Dm]vấn vương ai kia [Gm]rồi anh xin được [C]làm góc nhỏ tim người [F]thôi
Đủ chỗ cho [Gm]anh lưu giữ những nụ [C]cười và những kỉ [Am]niệm ngày chúng ta còn [Dm]đôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *