Lời bài hát Giải Thoát Cho Nhau – Giải Thoát Cho Nhau Lyrics

Lời bài hát Giải Thoát Cho Nhau – Giải Thoát Cho Nhau Lyrics

Thức trắng đêm nay
Để nhớ thương 1 người
Ở chốn xa xôi em
Em có nhớ về tôi

Năm tháng bên nhau
Giờ xa nhau mất rồi
Cảm giác chia ly
Người đang yêu thì thôi

Từng đêm suy nghĩ
Tình yêu là gì?
Mà khiến cho ta
Chẳng giống như nhiều khi

Ngày xưa hạnh phúc
Giờ đây nhạt nhòa
Giờ đây tôi phải nhớ 1 người không nhớ tôi

Đk:
Chia tay đâu nào phải là kết thúc đâu tôi ơi
Chia tay chỉ là cách giải thoát cho 2 người thôi
Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn
Biết sẽ chia lúc vui buồn cơ đơn

Chia tay để rồi biết
Cảm giác mất đi yêu thương
Anh không bao giờ muốn
Cảm giác đó đâu người ơi!

Nhưng sao em lại nỡ
Theo ai đó nơi xa xôi(để nơi đây ngàn yêu thương dẫn lốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Lối đi xưa
Chắt em đã quên rồi

Hợp âm bài hát Giải Thoát Cho Nhau – Giải Thoát Cho Nhau Lyrics

Thức [Em] trắng đêm nay để [D] nhớ thương một người
Ở [Bm] chốn xa xôi em có [Em] nhớ về tôi
Năm [Em] tháng bên nhau giờ xa [D] nhau mất rồi
Cảm [Bm] giác chia ly người đang [Em] yêu hiểu thôi [Bm][Am][Em]

Từng [Am] đêm suy nghĩ tình [Em] yêu là gì
Mà [D] khiến cho ta chẳng giống [B7] như nhiều khi
Ngày [Am] xưa hạnh phúc giờ [Em] đây nhạt nhoà
Giờ [C] đây tôi phải nhớ một người không [B7] nhớ tôi

ĐK: Chia [Em] tay đâu là phải kết [Am] thúc đâu người ơi
Chia [D] tay chỉ là cách giải thoát [G] cho hai người thôi
Chia [C] tay nhau để học cách yêu ai [Am] đó bao dung hơn
Biết sẻ [F#7] chia lúc vui buồn cô [B7] đơn

Chia [Em] tay nhau để rồi biết cảm giác [Am] mất đi yêu thương
Anh [D] không bao giờ muốn cảm giác [G] đó đâu người ơi
Nhưng [C] sao em lại lỡ theo ai [Am] đó nơi xa xôi
Lối đi [B7] xưa chắc em đã [Em] quên rồi.
(Để nơi [B7] đây ngàn yêu thương giăng [Em] lối)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *