Lời bài hát Đùa Hơi Quá – Đùa Hơi Quá Lyrics

Lời bài hát Đùa Hơi Quá – Đùa Hơi Quá Lyrics

Trong làn sương ký ức
Nỗi đau như khói độc
Tình yêu tựa tâm say
Đốt là tàn tro ngay
Vũ trụ nhiều ngôi sao
Em chọn ngồi nơi cao
Anh còn lâu mới thấy
Em đùa hơi quá đấy
Thêu dệt mãi một tấm lụa say
Nhưng rồi cũng mang khoác cho ai
Bao nhiêu lời hứa đưa đi đẩy đưa
Âu cũng là lời dối trá
Lòng tin anh đâu phải bách hóa
Chọn chọn lựa lựa rồi trả giá
La cà
Một khi nỗi nhớ em biến thành dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi đâu
Dù có đến cuối chân trời kia cùng ngã cùng va
Vào những kỉ niệm đã hóa đá
Đừng trêu đùa mãi
Anh như con rối trong nhà
Vì anh biết tần tật tất cả
Sao anh hệt như cỏ cây
Em thích vun trồng
Đến khi đổi thay
Mặc đấy khô héo trông mong
Em đùa hơi quá
Thêu dệt mãi một tấm lụa say
Nhưng rồi cũng mang khoác cho ai
Bao nhiêu lời hứa đưa đi đẩy đưa
Âu cũng là lời dối trá
Lòng tin anh đâu phải bách hóa
Chọn chọn lựa lựa rồi trả giá
La cà
Một khi nỗi nhớ em biến thành dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi đâu
Dù có đến cuối chân trời kia
Cùng ngã cùng va
Vào những kỉ niệm đã hóa đá
Đừng trêu đùa mãi
Anh như con rối trong nhà
Vì anh biết tần tật tất cả
Sao anh hệt như cỏ cây
Em thích vun trồng
Đến khi đổi thay
Mặc đấy khô héo trông mong
Em đùa hơi quá
Một khi nỗi nhớ em biến thành dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi đâu
Dù có đến cuối chân trời kia
Cùng ngã cùng va
Vào những kỉ niệm đã hóa đá
Đừng trêu đùa mãi
Anh như con rối trong nhà
Vì anh biết tần tật tất cả
Sao anh hệt như cỏ cây
Em thích vun trồng
Đến khi đổi thay
Mặc đấy khô héo trông mong
Em đùa hơi quá
Lời bài hát Đùa Hơi Quá – Đùa Hơi Quá Lyrics

Hợp âm bài hát Đùa Hơi Quá – Đùa Hơi Quá Lyrics

[Dm]Trong làn sương kí ức nỗi đau như khói [Am]độc
Tình yêu tựa tầm say, đốt là tàn tro [Gm]ngay
Vũ trụ nhiều ngôi sao, em chọn người nơi cao[Am]
Anh còn lâu mới thấy, em đùa hơi quá đấy[Dm]
Thiêu dệt mãi một tấm lụa dài, nhưng rồi cũng mang khoác cho [Am]ai
Bao nhiêu lời hứa đưa đi đời đưa, âu cũng là lời dối [Gm]trá
Lòng tin anh đâu phải bách hóa, chọn chọn lựa lựa rồi trả [Am]giá… la cà
ĐK:
[Am]Một khi nỗi nhớ em biến thành [Dm]dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi [Am]đâu
Dù có đến cuối chân trời kia [Dm]cùng ngã cùng [Gm]Và bao nhiêu kỷ niệm đã hóa [Am]đá
Đừng trêu đùa mãi anh như con [Dm]rối trong nhà
Vì anh biết tật tất tất [Am]cả
Sao anh hệt như cỏ [Gm]cây em thích vun trồng,
Đến khi đổi thay mặt [Am]đáy, khô héo trong [C]mong, em đùa hơi [Dm]quá
Thiêu dệt mãi một tấm lụa dài, nhưng rồi cũng mang khoác cho [Am]ai
Bao nhiêu lời hứa đưa đi đời đưa, âu cũng là lời dối [Gm]trá
Lòng tin anh đâu phải bách hóa, chọn chọn lựa lựa rồi trả [Am]giá… la cà
==> QUay lại đk
End: Lên 1/2 tone:
[A#m]Một khi nỗi nhớ em biến thành [D#m]dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi [A#m]đâu
Dù có đến cuối chân trời kia [D#m]cùng ngã cùng [G#m]Và bao nhiêu kỷ niệm đã hóa [A#m]đá
Đừng trêu đùa mãi anh như con [D#m]rối trong nhà
Vì anh biết tật tất tất [A#m]cả
Sao anh hệt như cỏ [G#m]cây em thích vun trồng,
Đến khi đổi thay mặt [A#m]đáy, khô héo trong mong, em đùa hơi [D#m]quá
[Dm]Trong làn sương kí ức nỗi đau như khói [Am]độc
Tình yêu tựa tầm say, đốt là tàn tro [Gm]ngay
Vũ trụ nhiều ngôi sao, em chọn người nơi cao[Am]
Anh còn lâu mới thấy, em đùa hơi quá đấy[Dm]
Thiêu dệt mãi một tấm lụa dài, nhưng rồi cũng mang khoác cho [Am]ai
Bao nhiêu lời hứa đưa đi đời đưa, âu cũng là lời dối [Gm]trá
Lòng tin anh đâu phải bách hóa, chọn chọn lựa lựa rồi trả [Am]giá… la cà
ĐK:
[Am]Một khi nỗi nhớ em biến thành [Dm]dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi [Am]đâu
Dù có đến cuối chân trời kia [Dm]cùng ngã cùng [Gm]Và bao nhiêu kỷ niệm đã hóa [Am]đá
Đừng trêu đùa mãi anh như con [Dm]rối trong nhà
Vì anh biết tật tất tất [Am]cả
Sao anh hệt như cỏ [Gm]cây em thích vun trồng,
Đến khi đổi thay mặt [Am]đáy, khô héo trong [C]mong, em đùa hơi [Dm]quá
Thiêu dệt mãi một tấm lụa dài, nhưng rồi cũng mang khoác cho [Am]ai
Bao nhiêu lời hứa đưa đi đời đưa, âu cũng là lời dối [Gm]trá
Lòng tin anh đâu phải bách hóa, chọn chọn lựa lựa rồi trả [Am]giá… la cà
==> QUay lại đk
End: Lên 1/2 tone:
[A#m]Một khi nỗi nhớ em biến thành [D#m]dải ngân hà
Thì anh biết chạy đi [A#m]đâu
Dù có đến cuối chân trời kia [D#m]cùng ngã cùng [G#m]Và bao nhiêu kỷ niệm đã hóa [A#m]đá
Đừng trêu đùa mãi anh như con [D#m]rối trong nhà
Vì anh biết tật tất tất [A#m]cả
Sao anh hệt như cỏ [G#m]cây em thích vun trồng,
Đến khi đổi thay mặt [A#m]đáy, khô héo trong mong, em đùa hơi [D#m]quá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *