Lời bài hát Chờ Em Đến Muôn Đời – Chờ Em Đến Muôn Đời Lyrics

Lời bài hát Chờ Em Đến Muôn Đời – Chờ Em Đến Muôn Đời Lyrics

Có người nói với tôi rằng yêu là chết trong lòng ,
Một chút
Nhưng nào hay biết trái tim tôi đã từ lâu
Bước vào thế giới của người
Tôi cứ ngỡ nơi này là chốn thiên đường
Nào ngờ vực hố sâu, sâu tận nơi cõi lòng

Bước em cứ bước đi , chẳng quay đầu ngoảnh lại
Vậy ai từng đã nói rằng chỉ có tôi là duy nhất
Ngày tháng vẫn cứ thế trôi , chẳng biết chờ đợi ai
Tôi vẫn cứ lạc loài trong thế giới kia
Những tháng năm dài

Có người nói với tôi rằng yêu là chết trong lòng
Một chút
Nhưng nào hay biết trái tim tôi đã từ lâu
Giấc mộng nay đã tan tành
Gương vỡ chẳng thể lành
Người đi sao đành
Để lại một vết sâu chẳng ai muốn tranh giành

Bước em cứ bước đi , chẳng quay đầu ngoảnh lại
Vậy ai từng đã nói rằng chỉ có tôi là duy nhất
Ngày tháng vẫn cứ thế trôi , chẳng biết chờ đợi ai
Tôi vẫn cứ lạc loài trong thế giới kia
Những tháng năm dài

Đèn phố lưu mờ
Người ra đi không quay về
Ở đâu đó cuối con đường
Có hình bóng gặm nhấm

Bước , em cứ bước đi chẳng quay đầu ngoảnh lại
Vậy ai từng đã nói rằng chỉ có tôi là mãi mãi
Ngày tháng vẫn cứ thế trôi , chẳng biết chờ đợi ai
Tôi vẫn cứ lạc loài trong thế giới kia
Những tháng năm dài

Xin hẹn em cuối trời
Ta sẽ có nhau cho đến muôn đời

Hợp âm bài hát Chờ Em Đến Muôn Đời – Chờ Em Đến Muôn Đời Lyrics

[Em]Có người nói với [Bm]tôi rằng yêu là [C]chết trong lòng một [D]chút
[Em]Nhưng nào hay [G]biết trái [A7]tim tôi đã từ lâu
[Em]Bước vào thế giới [Bm]của người tôi cứ [C]ngỡ nơi này là [D]chốn thiên đường
Nào [Am]ngờ vực hố [Bm]sâu, sâu tận nơi cõi [Em]lòng
[C]Bước em cứ[D] bước đi , chẳng [A7]quay đầu ngoảnh [Em]lại
Vậy ai từng [C]đã nói rằng chỉ có [D]tôi là duy [G]nhất
Ngày [C]tháng vẫn cứ [D]thế trôi , chẳng [A7]biết chờ đợi [Em]ai
Tôi vẫn [C]cứ lạc loài trong thế giới [D]kia những tháng [Em]năm dài
[Em]Có người nói với [Bm]tôi rằng yêu là [C]chết trong lòng một [D]chút
[Em]Nhưng nào hay [G]biết trái [A7]tim tôi đã từ lâu
[Em]Giấc mộng nay đã [Bm]tan tành gương vỡ [C]chẳng thể lành người [D]đi sao đành
Để [Am]lại một vết [Bm]sâu chẳng ai [Em]muốn tranh giành
[C]Bước em cứ [D]bước đi , chẳng [A7]quay đầu ngoảnh [Em]lại
Vậy ai từng [C]đã nói rằng chỉ có [D]tôi là duy [G]nhất
Ngày [C]tháng vẫn cứ [D]thế trôi , chẳng [A7]biết chờ đợi [Em]ai
Tôi vẫn [C]cứ lạc loài trong thế giới [D]kia những tháng [Em]năm dài
Đèn [A7]phố lưu [Em]mờ người ra [G]đi không quay [D]về
Ở đâu [F]đó cuối con [C]đường có hình [Bm]bóng gặm [B7]nhấm
[C]Bước em cứ [D]bước đi , chẳng [A7]quay đầu ngoảnh [Em]lại
Vậy ai từng [C]đã nói rằng chỉ có [D]tôi là mãi [G]mãi
Ngày [C]tháng vẫn cứ [D]thế trôi , chẳng [A7]biết chờ đợi [Em]ai
Tôi vẫn [C]cứ lạc loài trong thế giới [D]kia những tháng [Em]năm dài
Xin hẹn [Am]em cuối trời ta sẽ có [Bm]nhau cho đến muôn [Em]đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *