Lời bài hát Chị Ngả Em Nâng – Chị Ngả Em Nâng Lyrics

Lời bài hát Chị Ngả Em Nâng – Chị Ngả Em Nâng Lyrics

Chị em ta như tay với chânChị ngả em nângChị em ta như tay với chânChị ngả em nâng
Ngày mai ra sao đâu biết đâuTại sao ta không quên hết mauBuồn đau âu lo không đáng đâuChị em hai ta dắt tay nhau
Sao mà hôm nay buồn? Nói với emEm ở đây bên cạnh chị, khóc mất xinhChúng ta xưa nay vẫn luôn đùm bọc khi khó khănNghe hơi văn mẫu cách đây mười nămNhưng mà em đang thật lòng đấy biết khôngYêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến đâuChớ quên em luôn ở đâyMình cùng tay nắm tayDù cho là sướng vui hay buồn đau, có em có chị
Chị em ta như tay với chânChị ngả em nângChị em ta như tay với chânChị ngả em nângNgày mai ra sao đâu biết đâuTại sao ta không quên hết mauBuồn đau âu lo không đáng đâuChị em hai ta dắt tay nhau
Thôi mình đi ra ngoài đón nắng maiMưa thì che chung một dù, vẫn cứ vuiĐến nơi ta hay tới lui, làm điều ta thấy vuiQuên đi, quên hết như chưa từng yêu
Nhưng mà em đang thật lòng đấy biết không?Yêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến đâuChớ quên em luôn ở đâyMình cùng tay nắm tayDù cho là sướng vui hay buồn đau, có em có chị
Chị em ta như tay với chânChị ngả em nângChị em ta như tay với chânChị ngả em nângNgày mai ra sao đâu biết đâuTại sao ta không quên hết mauBuồn đau âu lo không đáng đâuChị em hai ta dắt tay nhau
Sẽ thấy rất khó những lúc ban đầuSẽ thấy bứt rứt những lúc ban đầuNếu đã có lúc trót lỡ yêu đậm sâuThế nhưng em tin rằngĐoạn đường phải qua thôi ta bước quaCuộc đời còn bao điều đẹp hơn chờ taNỗi đau lui về xa
Chị em ta như tay với chânChị ngả em nângChị em ta như tay với chânChị ngả em nângNgày mai ra sao đâu biết đâuTại sao ta không quên hết mauBuồn đau âu lo không đáng đâuChị em hai ta dắt tay nhau

Hợp âm bài hát Chị Ngả Em Nâng – Chị Ngả Em Nâng Lyrics

[Am] [G] [Am] [G]
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[Am]Sao mà hôm nay buồn? Nói với [Em7]em
[Am]Em ở đây bên cạnh chị, khóc mất [Em7]xinh
Chúng ta xưa [Fmaj7]nay vẫn luôn đùm bọc [Dm7]khi khó khăn
[Fmaj7]Nghe hơi văn mẫu cách đây mười [G]năm
Nhưng mà em đang thật [Am]lòng đấy biết [Em7]không?
[Am]Yêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến [Em7]đâu
Chớ quên em [Fmaj7]luôn ở đây, mình cùng [Dm7]tay nắm tay
[F]Dù cho là sướng vui hay buồn [E]đau, có em có…
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[Am]Thôi mình đi ra ngoài đón nắng [Em7]mai
[Am]Mưa thì che chung một dù, vẫn cứ [Em7]vui
Đến nơi ta [Fmaj7]hay tới lui, làm điều ta thấy [Dm7]vui
[Fmaj7]Quên đi quên hết như chưa từng yêu
Nhưng mà em đang thật [Am]lòng đấy biết [Em7]không?
[Am]Yêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến [Em7]đâu
Chớ quên em [Fmaj7]luôn ở đây, mình cùng [Dm7]tay nắm tay
[F]Dù cho là sướng vui hay buồn [E]đau, có em có…
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[F]Sẽ thấy rất khó những lúc ban đầu
[Dm7]Sẽ thấy bứt rứt những lúc ban đầu
[Am]Nếu đã có lúc trót lỡ yêu đậm [G]sâu
Thế nhưng em tin [F]rằng,
đoạn đường phải qua thôi ta bước qua[Dm7]
Cuộc đời còn bao điều đẹp hơn chờ [F]ta
Nỗi đau lui về [G]xa
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[Am] [G] [Am] [G]
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[Am]Sao mà hôm nay buồn? Nói với [Em7]em
[Am]Em ở đây bên cạnh chị, khóc mất [Em7]xinh
Chúng ta xưa [Fmaj7]nay vẫn luôn đùm bọc [Dm7]khi khó khăn
[Fmaj7]Nghe hơi văn mẫu cách đây mười [G]năm
Nhưng mà em đang thật [Am]lòng đấy biết [Em7]không?
[Am]Yêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến [Em7]đâu
Chớ quên em [Fmaj7]luôn ở đây, mình cùng [Dm7]tay nắm tay
[F]Dù cho là sướng vui hay buồn [E]đau, có em có…
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[Am]Thôi mình đi ra ngoài đón nắng [Em7]mai
[Am]Mưa thì che chung một dù, vẫn cứ [Em7]vui
Đến nơi ta [Fmaj7]hay tới lui, làm điều ta thấy [Dm7]vui
[Fmaj7]Quên đi quên hết như chưa từng yêu
Nhưng mà em đang thật [Am]lòng đấy biết [Em7]không?
[Am]Yêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến [Em7]đâu
Chớ quên em [Fmaj7]luôn ở đây, mình cùng [Dm7]tay nắm tay
[F]Dù cho là sướng vui hay buồn [E]đau, có em có…
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau
[F]Sẽ thấy rất khó những lúc ban đầu
[Dm7]Sẽ thấy bứt rứt những lúc ban đầu
[Am]Nếu đã có lúc trót lỡ yêu đậm [G]sâu
Thế nhưng em tin [F]rằng,
đoạn đường phải qua thôi ta bước qua[Dm7]
Cuộc đời còn bao điều đẹp hơn chờ [F]ta
Nỗi đau lui về [G]xa
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Am]Chị em ta như tay với chân
Chị [G]ngả em nâng
[Fmaj7]Ngày mai ra sao đâu biết đâu
[Dm]Tại sao ta không quên hết mau
Buồn [Fmaj7]đau, âu lo không đáng đâu
Chị [B7]em hai ta dắt tay nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *